Get Adobe Flash player

Kadry i płace

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej oferujemy Państwu następujące usługi:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy zatrudnienia;
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie informacji płacowych dotyczących wynagrodzeń dla pracowników, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego;
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz pracodawcy;
 • optymalizacja kosztów pracowniczych;
 • sporządzanie świadectw pracy;
 • pomoc podczas kontroli ZUS, US oraz Państwowej Inspekcji Pracy;
 • kompleksowa obsługa w zakresie ubiegania się o dofinansowanie PEFRON;
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych;
 • inne dokumenty/ usługi wg zapotrzebowań klientów.