Get Adobe Flash player

Księgowość

Nasze usługi wykonujemy na najwyższym poziomie, prowadząc rzetelnie i systematycznie dokumentację firmy, do której Państwo zawsze mają wgląd.

 

Świadczone usługi:

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą;
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • rozliczanie podmiotów na podstawie karty podatkowej;
 • sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE;
 • rozliczanie WDT i WNT, rozliczanie importu i eksportu usług;
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (PIT);
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • reprezentacja firmy w Urzędach oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych;
 • sporządzanie wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnej do Ministra Finansów;
 • sporządzanie deklaracji do urzędu celnego AKC-WW, oraz zestawień kwartalnych;
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Marszałkowskiego oraz obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z PUP, w tym:
   • na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
   • doposażenie miejsc pracy,
   • bony stażowe,
   • bony zatrudnienie,
 • inna sprawozdawczość;
 • na życzenie klienta istnieje możliwość odbioru dokumentacji przez naszych pracowników.