Get Adobe Flash player

Pozostałe usługi

Na etapie planowania oraz rozpoczynania działalności gospodarczej oferujemy Państwu następujące usługi:

 • doradztwo przy wyborze formy prawnej oraz formy opodatkowania;
 • wybór odpowiednich kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji o Działalności Gospodarczej);
 • składanie dokumentów rejestrowych do ZUS, US, GUS;
 • składanie upoważnień oraz pełnomocnictwa do reprezentowania Państwa w urzędach;
 • likwidacja/zawieszenie działalności gospodarczej;
 • przygotowanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych i leasingowych;
 • przygotowanie deklaracji dotyczących podatku od czynności cywilnoprawanych;
 • sporządzanie deklaracji dla potrzeb opłaty środowiskowej;
 • przygotowanie deklaracji rocznych dla osób prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39;
 • rozliczenia związane ze zwrotem VAT za materiały budowlane (wnioski VZM);
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od najmu od osób nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • reprezentacja osoby/podmiotu przed Urzędami Państwowymi.